Sát nhập & mua lại

Quý vị đang xem xét việc sát nhập hoặc mua lại. Đó có thể là sự kiện mang tính cách mạng nhất trong biên niên sử của công ty của quý vị. Sau tất cả, nó liên quan đến tiền bạc, con người, các cơ hội và rủi ro. Trong các tình huống như vậy, quan trọng là phải thận trọng với tất cả các bên.

Luật sư và nhân viên của chúng tôi chú trọng vào việc mua lại có sự tham gia của các công ty lớn ở Hà Lan trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Cùng với một số khác, chúng tôi đại diện các công dân đa quốc gia hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm để mua lại ở Hà Lan. Chúng tôi cũng hỗ trợ các bên trong việc sát nhập trong phạm vi quốc gia.

Khi cần thiết, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng của mình trong suốt quá trình, từ bắt đầu cho đến kết thúc. Chúng tôi là đối tác kinh doanh của những tổ chức thường xuyên thực hiện chiến lược mua lại.

Nếu việc mua lại không làm cho quý vị hài lòng, thì công tác tư vấn đóng vai trò rất quan trọng. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể phục vụ như là người phát ngôn, định hướng xuyên suốt và hướng dẫn quý vị trong suốt toàn bộ quá trình. Cần nhớ: quý vị càng đến sớm hơn với chúng tôi, chúng tôi càng có thể giúp quý vị suy nghĩ một cách tổng thể sớm hơn. Điều đó đảm bảo một quá trình được diễn ra suôn sẻ.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi cố gắng để làm mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ và chuyên nghiệp. Chúng tôi giải quyết những trở ngại pháp lý mà có thể ảnh hưởng đến giá mua hoặc có thể làm đảo lộn quá trình. Những thứ như thay đổi việc kiểm soát các điều khoản trong hợp đồng, các vấn đề môi trường hoặc các thủ tục pháp lý.

Giá trị tiện ích lớn nhất chúng tôi cung cấp trong quá trình sáp nhập và mua lại là việc chúng tôi hiểu rõ mình đang làm gì. Chúng tôi có quan điểm rõ ràng, có chuyên môn cần thiết, có kiến thức chuyên sâu về các doanh nhân và các công ty.