Nhập cư

Hà Lan có một số cơ chế cho phép các công ty nước ngoài chuyển nhân viên từ Trụ sở chính ở Việt Nam sang chi nhánh ở Hà Lan, cũng như cho phép các doanh nhân nước ngoài bắt đầu công việc kinh doanh của họ ở Hà Lan.

Tại Kneppelhout & Korthals chúng tôi có  nhiều kinh nghiệm trong việc xin giấy phép cư trú và làm việc cho khách hàng người nước ngoài. Chúng tôi duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các luật sư của chúng tôi thành thục tất cả các thủ tục xin các loại hình giấy phép cư trú và làm việc khác nhau tại Hà Lan. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị giấy phép thích hợp, xử lý tất cả các giấy tờ và liên hệ với nhà chức trách địa phương và thay mặt quý vị nộp đơn.

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ qúy vị trong vấn đề xin các tiêu chuẩn về thuế đặc biệt dành cho người nhập cư có tay nghề (thuế đang áp dụng là 30%), và hỗ trợ bất kỳ vấn đề liên quan đến di trú hoặc làm việc khác.