Giới thiệu

Kneppelhout & Korthals là một công ty luật ở Rotterdam với đầy đủ dịch vụ dành cho các doanh nhân và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, ngành hàng hải, vận chuyển, xuất khẩu, xây dựng và bất động sản, và viễn thông. Các doanh nhân hoạt động, xây dựng thương hiệu, giao thương, cung cấp tài chính và xuất khẩu. Cam kết tin tưởng chân thành khách hàng, chất lượng và cung cấp dịch vụ bổ sung bắt đầu vào năm 1979, khi Jan Kneppelhout và Benk Korthals - người sau này trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Lan, quyết định thành lập một công ty luật.

Sự tin cậy và định hướng khách hàng là những nền tảng mà công ty được xây dựng - một công ty mà dần dần phát triển thành một công ty tầm cỡ và mang định hướng quốc tế.  

Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với công ty luật Dao & Brothers ở Việt Nam, chúng tôi là công ty luật duy nhất ở Hà Lan có một bộ phận chuyên trách Việt Nam giúp cả công ty Hà Lan thâm nhập Việt Nam và các công ty Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu.