Chuyên môn

Kneppelhout & Korthals là một công ty luật cỡ vừa với đầy đủ dịch vụ pháp lý. Điều này thật sự quan trọng đối với quý vị. Tại sao lại như vậy?

Là một công ty cỡ vừa, lợi thế của chúng tôi là mọi người trong công ty biết nhau, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi đủ năng lực  để xử lý các việc quan trọng và sự kiện lớn. Chúng tôi đoàn kết và không bị ảnh hưởng bởi quy luật hiệu suất giảm dần

Chuyên gia, không là một người toàn năng

Đầy đủ dịch vụ nghĩa là chúng tôi giúp quý vị với tất cả các chuyên ngành liên quan – hữu hiệu và hiệu quả. Với tư cách là một công ty luật chúng tôi có những biện pháp phù hợp với hoàn cảnh của quý vị. Vì các chuyên gia nhanh hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn so với các nhà toàn năng.

Không chỉ tham gia, mà còn giành chiến thắng

Tại Kneppelhout, chúng tôi có các chuyên gia thông hiểu tất cả các lĩnh vực như thương mại quốc tế, hải quan, luật lao động, trách nhiệm pháp lý, sáng chế, kiểm toán tài chính, tái cơ cấu kinh doanh và cấu trúc pháp lý. Các luật sư và nhân viên của chúng tôi làm việc với cường độ cao. Đó là điều bắt buộc - bởi vì chúng tôi không chỉ muốn tham gia, chúng tôi còn muốn giành chiến thắng. Chúng tôi muốn cho quý vị thấy họ làm gì và làm như thế nào, cũng như đem lại nhựng giá trị gia tăng cho quý vị.

Các lĩnh vực

Chúng tôi hoạch định từng chiến lược riêng biệt phù hợp với hoàn cảnh và định hướng của khách hàng. Đây là lý do tại sao Kneppelhout đã chia các dịch vụ của mình theo từng lĩnh vực. Làm việc trong các lĩnh vực này là các nhóm chuyên gia - những người có hiểu biết sâu sắc về khách hàng.Vì chúng tôi là những luật sư và chuyên gia pháp lý hàng đầu nên chúng tôi sử dụng luật để giúp khách hàng tìm kiếm các giải pháp tối ưu. Những giải pháp được chắt lọc tinh túy tùy theo bối cảnh kinh doanh và đôi khi vượt qua cả sự mong đợi của khách hàng.

Sự đồng cảm, đặt câu hỏi, lắng nghe và sau đó đúc kết vấn đề một cách đơn giản nhất.Với chúng tôi, đây là điều bình thường nhất trong cuộc sống. Hiểu được những gì đang xảy với quý vị và hiểu nó từ các khía cạnh kinh doanh là sự khác biệt với những luật sư thông thường.Ngoài ra chúng tôi còn là những đối tác mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng.

Chúng tôi biết cách kết hợp sức mạnh của mình. Bằng cách nào? Bằng cách cùng nhau làm việc trong các nhóm lĩnh vực, kết hợp các chuyên ngành, liên tục cập nhật, thảo luận với khách hàng, và phát triển các hoạt động chuyên ngành. Đây là cách chúng tôi tiếp tục gia tăng và mở rộng các tiện ích mà chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi hướng đến các doanh nhân trong ngành công nghiệp và thương mại (quốc tế). Tuy nhiên, chúng tôi cũng hoạt động trong các ngành liên quan, như bảo hiểm, ngân hàng, các ngành bán công và chính quyền khu vực.

Dịch vụ của chúng tôi được chia thành các lĩnh vực như sau:

  • Thương mại & Hậu cần
  • Công nghiệp chế tạo
  • Công nghiệp xa bờ & Hàng hải
  • Thực phẩm & Kinh doanh nông nghiệp
  • Hàng tiêu dùng nhanh & bán lẻ
  • Viễn thông và công nghệ thông tin
  • Bất động sản
  • Các công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính
  • Chính phủ và các tổ chức