Lời giới thiệu

Kneppelhout & Korthals là một công ty luật ở Rotterdam với đầy đủ dịch vụ dành cho các doanh nhân và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, hàng hải, vận chuyển, xuất khẩu, xây dựng, bất động sản, và viễn thông. Các doanh nhân đang triển khai xây dựng thương hiệu, giao thương, cung cấp tài chính và xuất khẩu.

Với phương châm “  tin tưởng một cách chân thành vào khách hàng, chất lượng và mang lại những giá trị gia tăng” được bắt đầu vào năm 1979, khi Jan Kneppelhout và Benk Korthals Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Lan sau này, đã quyết định thành lập một công ty luật. Niềm tin và định hướng khách hàng là nền tảng xây dựng nên một công ty phát triển có tầm cỡ và mang định hướng quốc tế.

Thông qua đối tác của chúng tôi là công ty luật Dao & Brothers ở Việt Nam, chúng tôi là công ty luật duy nhất ở Hà Lan có bộ phận chuyên trách tại Việt Nam giúp các công ty Hà Lan thâm nhập vào thị trường Việt Nam và ngược lại.

Dịch vụ đầy đủ và ưu tiên khách hàng

Dịch vụ của chúng tôi